เกี่ยวกับ คน ของเธอ กับ ใคร ของเธอ ก่อน เรา จะ พบกัน

gìeow gàp kon kŏng ter gàp krai kŏng ter gòn rao jà póp gan

 

เธอ เคย คิด หรือเปล่า · เคย รู้ หรือเปล่า · ว่า ฉัน น่ะ รู้ทัน

ter koie kít rĕu bplào · koie róo rĕu bplào · wâa chăn nâ róo tan

 

ที่ ไม่ได้ พูด · ก็แค่ ไม่ พูด · ตอนที่ มา คบ กัน …ถูก มั้ย เธอ

têe mâi dâi pôot · gôr kâe mâi pôot · dton têe maa kóp gan … tòok mái ter

 

แต่ ในตอนนี้ เธอ ทำไม นะ เธอ · พึ่ง อยาก ตัดสินใจ

dtàe nai dton née ter tam-mai ná ter · pêung yàak dtàt sĭn jai

 

เกิด จะ กลัว เขา เจ็บ · จะ กลัว เขา เจ็บ ไม่ อยาก ทำร้าย ใคร

gèrt jà glua kăo jèp · jà glua kăo jèp mâi yàak tam ráai krai

 

เธอ พูด อย่างนั้น · ว่า รัก แต่ ฉัน · แต่ว่า ฉัน กลับ ต้อง ไป … ถูก เหรอ เธอ

ter pôot yàang nán · wâa rák dtàe chăn · dtàe wâa chăn glàp dtông bpai … tòok rĕr ter

 

Max nested elements reached

Max nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reached