Từng chiếc bay về nơi xa
Ngập vàng góc phố khi mùa thu qua
Chỉ còn mình anh và con phồ quen
Kỉ niệm dâng lên thành nước mắt